Понедельник, 08.03.2021, 07:46
Ви увійшли як Гість | Група "Гости"Вітаю Вас Гість | RSS

Великоозерянський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ"

Меню сайту
Правова допомога
Новини партнерів
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 109
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Нормативно - правова база НВК

План роботи методичної ради на 2019-2020 н.р.

Курси 2020

Анотований каталог педагогічного досвіду

Про підсумки методичної роботи з педагогічними працівниками за 2018-2019 навчальний рік

 

НАКАЗ

           01.02.2019 року                                     с. Великі Озера                                                 № 22

Про стан впровадження медіаосвіти у закладі

 

           На виконання Концепції впровадження медіаосвіти в Україні, схваленої Президією Національної академії педагогічних наук України 21.04.2016 року, адміністрацією школи проаналізовано стан впровадження медіаосвіти у закладі. Було проведено анкетування педагогів школи, індивідуальні бесіди, обговорено на засіданні педагогічної ради питання «Впровадження сучасних інформаційних педагогічних технологій,  створення умов для їх використання кожним вчителем в освітньому процесі» (протокол № 1 від  01.02.2019 року). Результати роботи узагальнено у довідці (довідка додається).

З метою формування медіакультури усіх учасників освітнього процесу, удосконалення їх медіаінформаційної грамотності продовження Про стан впровадження медіаосвіти у закладі

 

 


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 12 березня 2003 р. № 306

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД -

ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД»,

«ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД -

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД»

Загальна частина

1.     Навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад — загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад — дошкільний навчальний заклад» (далі — на­вчально-виховний комплекс) — це навчальний заклад, що забезпе­чує реалізацію права громадян на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти.

2.  Діяльність навчально-виховного комплексу проводиться відповідно до Конституції України (254к/96-ВР), Законів Украї­ни «Про освіту» (1060-12), «Про загальну середню освіту» (651-14), «Про дошкільну освіту» (2628-14), інших нормативно-правових ак­тів, цього Положення та власного статуту.

3. Основними завданнями навчально-виховного комплексу є:

              -  створення умов для різнобічного розвитку дитини дошкіль­ного віку, учня, формування гармонійної особистості, збереження та зміцнення її фізичного  і психічного здоров'я;

              -  формування основних норм загальнолюдської моралі;

              -  створення умов для здобуття дітьми дошкільного віку, учнями безперервної дошкільної та загальної середньої освіти в обсязі державних стандартів дошкільної та загальної середньої освіти. Розвитку їх творчих здібностей і нахилів

4. Навчальїю-виховний комплекс є юридичною особою,  має
самостійний баланс, печатку, штамп, рахунки в установах банків.

Створення,  комплектування  та  організація    діяльності  навчально-виховного  комплексу

 

5.Навчально-виховний комплекс створюється за рішенням місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

6.Навчально-виховний комплекс складається з двох підрозділів — дошкільного та шкільного.

Дошкільний підрозділ забезпечує належний рівень дошкільноі освіти дітей віком від трьох до шести (семи) років  відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

Шкільний підрозділ забезпечує відповідний рівень загально- освітньої підготовки учнів згідно з вимогами Державного стандарту загальної середньої освіти. У складі шкільного підрозділу можуть бути класи з поглибленим вивченням окремих предметів, групи продовженого дня, пришкільний інтернат для учнів, які проживают у віддалених районах, тощо.

Навчально-виховний комплекс може мати спеціалізацію (художньо-естетичну, вивчення іноземних мов, спортивно-оздоровчу тощо).

Для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового роз-
витку, тривалого лікування та реабілітації, можуть створюватися навчально-виховні комплекси спеціального та санаторного типу.     

7.      Навчально-виховний комплекс може входити до складу об'єднання (комплексу) з іншими навчальними закладами.

8.  Кількість дошкільних груп, класів,  груп продовжене дня навчально-виховному комплексі встановлюється засновником, (власником) на підставі нормативів їх наповнюваності, затверджених МОН за погодженням з Мінфіном, відповідно до поданих заяв батьків або осіб, які їх замінюють, та санітарно-гігієнічних норм. |

9.        Приймання дітей дошкільного віку до навчально-виховного
комплексу комунальної форми власності здійснюється на безкон-
курсній основі (крім спеціалізованих), як правило, відповідно до те-
риторії обслуговування.

До першого класу шкільного підрозділу переводяться діти, як правило, із шести років.

10.    Порядок приймання та відрахування дітей дошкільного віку, учнів, умови збереження за дитиною дошкільного віку місця у навчально-виховному комплексі визначаються положенням про загальноосвітній та дошкільний навчальний заклад.

11.      Медичне обслуговування та організація харчування дітей
дошкільного віку, учнів у навчально-виховному комплексі здійсню­
ється відповідно до законодавства.

12.Режим роботи навчально-виховного комплексу (його
підрозділів), встановлюються засновником (власником) відповідно
до законодавства про освіту.

13.      Навчально-виховний комплекс провадить свою діяльність
відповідно до плану роботи, який складається на поточний навчаль-
ний рік і оздоровчий період для дошкільного підрозділу.

14.      Навчально-виховний процес у дошкільному підрозділі на-
вчально-виховного комплексу здійснюється за програмами розвит­
ку, виховання і навчання дітей дошкільного віку, затвердженими
МОН, у шкільному — регламентується робочим навчальним планом, складеним на основі типових навчальних планів для загаль­
ноосвітніх навчальних закладів, затверджених МОН. Організація навчально-виховного процесу у навчально-виховному комплексі
здійснюється відповідно до положень про дошкільний, загальноос-
вітній навчальні заклади та інших нормативних документів МОН.

Управління навчально-виховним комплексом

 15.      Керівництво навчально-виховним комплексом здійснює
його директор.

Директор та заступник (заступники) директора навчально-виховного комплексу призначаються на посаду та звільняються з посади відповідно до законодавства.

Заступник директора, який відповідає за діяльність дошкільногопідрозділу, повинен мати відповідну вищу педагогічну освіту.

16.      Для вирішення основних питань діяльності навчально-ви-
ховного комплексу створюється колегіальний орган управління —
педагогічна рада та органи громадського самоврядування, повно-
важення яких визначаються положеннями про загальноосвітній

і дошкільний навчальні заклади та статутом навчально-виховного комплексу. Відповідно до статуту можуть створюватися піклувальнарада, батьківський комітет тощо, положення про які розробляє і затверджує МОН.

17.Учасниками навчально-виховного процесу в навчально-виховному комплексі є діти дошкільного віку, учні, керівники, педагогічні, медичні та інші працівники й спеціалісти, батьки або особи, які їх замінюють.

Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права й обов'язки, визначаються законодавством про освіту, працю, статутом навчально-виховного комплексу.

18.      Права, обов'язки, атестація, соціальні гарантії педагогіч-
них працівників навчально-виховного комплексу визначають
Законами України «Про освіту» (1060-12), «Про загальну середню
освіту» (651-14), «Про дошкільну освіту» (2628-14), іншими норма-
тивно-правовими актами.

Трудові відносини (призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників), педагогічне навантаження, інші види педагогічної діяльності визначаються законодавством про працю, освіту та іншими нормативно-правовими актами.

Матеріально-технічна база тафінансово-господарська діяльність

19.      Фінансово-господарська діяльність навчально-виховно
комплексу провадиться відповідно до законодавчих та інших нор-
мативно-правових актів.

Утримання та розвиток матеріально-технічної бази   навчально-виховного комплексу фінансуються за рахунок коштів його засновника (власника).

20.Підрозділи навчально-виховного комплексу розміщуюся в окремих будівлях (початкові класи можуть бути в одній будівліздошкільними групами), які повинні відповідати будівельним санітарно-гігієнічним нормам і правилам, забезпечувати належні умови для різних видів діяльності дітей дошкільного віку та учнів а також відповідати вимогам Типових переліків обов'язкового обладнання дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів

        21. Штатні розписи навчально-виховного комплексу встановлюються відповідним органом управління освітою на основі Типових штатних нормативів, затверджених МОН за погодженням з Мінфіном.

/nakaz_pro_zatverzhennja_statutu_nvk-zrazok.doc

Конституція України

https://docs.google.com/document/d/1sFILvrpG39ig2c79jjKa2FwJB8lSIzSncIhIbKoPvqw/edit?pli=1

Закон України "Про освіту"

http://docs.google.com/document/d/1JZH8UR3OOyKjfZ-gB4Siz7s9-RcjKEwFoxKJNpzhXzo/edit?pli=1

Закон України "Про загальну середню освіту"

http://docs.google.com/document/d/1YJdcNNGgDzBypQD1iEHv8QbRKC-ulk_VJkGFC9v_tLw/edit?pli=1

Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль "За досягнення у навчанні"

http://docs.google.com/document/d/1eFbbWXcg7EqVSZV3PANfDga2ABZrPEkOqGqD8e6l9h0/edit?pli=1

Положення про загальноосвітній навчальний заклад

Постанова КМУ № 778 від 27.08.10 року

http://docs.google.com/document/d/1VsIWAv479jeawgo2H0hKI7q_5Cz51SYr4EsjJ0pys5s/edit?pli=1

Нормативно-правова база

Наказ МОН № 641 від 16 червня 2015 року «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах»;

Наказ МОН від 07 вересня 2000 № 439 «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України»;

Лист МОН № 1/9-414 від 27.06.19 року «Деякі питання щодо створення у 2019/2020 н. р. безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок»;

Лист МОН № 1/11-5966 від 01 липня 2019 року «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році»;

Лист ІМЗО від 22.08.2019 № 22.1/10-2876 «Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти у закладах загальної середньої та позашкільної освіти у 2019/2020 навчальному році»;

Лист МОН №1/9-498 від 05.08.19 року «Методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами в закладах освіти в 2019/2020 н.р.»;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 №903-р «Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа».;

Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.03.2018 №283 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи».

 

 
Пошук
Новини
Календар
«  Март 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Свята
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
МОН
РОІППО
Освіта Рівненщини
Відділ освіти
Методкабінет
Блог вчителя
Форма входу